Van Dijk & Korteland heeft een nieuw certificaat behaald, te weten het BRL 6000-21 certificaat. 

Van Dijk & Korteland is onlangs succesvol geauditeerd voor de nieuwe BRL 6000-21 richtlijn. Met deze certificering is Van Dijk & Korteland Klimaatinstallaties bevoegd voor het ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodem energiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen t.b.v. de woningbouw en utiliteitsgebouwen. Deze kennis en ervaring is dus nu ook geborgd binnen Van Dijk & Korteland.

Certificaat BRL 6000-21 Klik hier om het cerficaat te bekijken